Enesekehtestamise koolitus

Enesekehtestamise koolitus

30.01.2020 kell 9:30 - 15:10

Hestia Hotel Europa, Paadi 5, Tallinn Paadi 5, 10151 Tallinn, Estonia

Igapäevaelus leiavad juhid ennast olukordades, kus tuleb oma soovid kehtestavalt esitada. Tihti on aga probleemiks, et enesekehtestamine näib alluvatele liiga pealetükkiva ja agressiivse käitumisena.

Selleks, et juhid oskaksid tasakaalukamalt väljendada oma ausaid tundeid ja kasutada õigusi, piiramata sealjuures teiste omi, kutsume nad Enesekehtestamise koolitusele.

Koolituse läbinu teab:

 • Kuidas peaks juht ennast kehtestama, kui osad tiimi liikmed ei täida eesmärke ja ei viia ellu kokkulepitud tegevusi?
 • Kuidas saab tiimi juht ennast kehtestada läbi eesmärgistamise?
 • Kuidas töörollide täpsem määratlus ja jaotus aitavad juhil ennast kehtestada?
 • Kuidas enesekehtestamisega mitte jätta teistele inimestele agressiivset muljet?
 • Kuidas jõuda selleni, et tiimi liikmed muudaksid oma käitumist kui juht seda soovib?
 • Kuidas tagada, et kehakeel oleks edastatava sõnumiga kooskõlas?
 • Kuidas ennast juhina kehtestada kui su tiimi liige on naine?
 • Kuidas ennast juhina kehtestada kui su tiimi liige on mees?
 • Millised on naistega ja meestega suhtlemise erinevused, kui on vaja ennast juhina kehtestada?

Lisaküsimuste korral palun kirjutage See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Vastame kiiresti

Kohtumist oodates

Heateenindus.ee tiim


9.30-10.00 registreerumine ja hommikukohv

10.00 Koolituse sissejuhatus

10.05-12.15  Kehtestamine ilma jõuta – kuidas keerulises meeskonnas rollid ja vastutused paika saada?

Jaano Inno, Empowerment konsultant ja koolitaja

Jaano Inno lühikoolitusel leiab vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Kuidas tagantjärgi kehtestamine asendada eelneva kaasava eesmärgistamisega?
 • Kuidas töörollide ja võtmetulemuste täpsem määratlus aitavad ennast kehtestada?
 • Millised tiimiliikmete vahelised suhted aitavad või takistavad eesmärke ellu viia?
 • Kuidas peaks ennast kehtestama, kui osad tiimi liikmed ei täida eesmärke ja ei vii ellu kokkulepitud tegevusi?
 • Uus põlvkond ja muutunud töö - kuidas juhina muutustele mitte jalgu jääda?

12.15-13.00 Lõuna

13.00-14.00 Juhi ennastkehtestav ja enesekindel, samas teisi rahustav kehakeel - kuidas agressiivset muljet vältida?

Inga Lunge, armastatud näitleja ja palju positiivset tagasisidet saanud koolitaja

Inga Lunge näitlikustab ja annab vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Milline on juhi enesekindel ja ennastkehtestav, samas teisi inimesi rahustav käitumisviis, kehahoiak, sõnavara ja hääletoon?
 • Milline on juhi ebakindel kehakeel ja hääletoon ning kuidas seda vältida?
 • Kuidas teised inimesed saavad aru, et juht ei ole kehtestav vaid on ebakindel?
 • Kuidas enesekehtestamise puhul agressiivest muljet vältida?
 • Kuidas tagada, et kehakeel oleks edastatava sõnumiga kooskõlas?

14.00-15.00 Kuidas ennast juhina kehtestada kui Su alluv on naine või mees? Mis on suhtlemisel erinevused ja sarnasused?

Tauri Tallermaa, tippkoolitaja

Tauri Tallermaa on põhjalikult uurinud meeste ja naiste suhtumise ning käitumise erinevusi ja vastab järgmistele küsimustele:

 • Kuidas ennast juhina kehtestada kui su alluv on naine?
 • Kuidas ennast juhina kehtestada kui su alluv on mees?
 • Millised on naistega ja meestega suhtlemise erinevused, kui sul on vaja ennast juhina kehtestada?

15.00-15.10 Koolituspäeva kokkuvõte ja lõpetamine


Hinnakiri (hinnad ühe osaleja kohta):
Koolitusele registreerumine kuni 09.01.2020

 • üle 4 osaleja 109 EUR
 • 2-3 osalejat 139 EUR
 • 1 osaleja 169 EUR

Koolitusele registreerumine perioodil 10.01.2020 - 23.01.2020

 • üle 4 osaleja 129 EUR
 • 2-3 osalejat 169 EUR
 • 1 osaleja 199 EUR

Hindadele lisandub KM 20%

Osavõtutasu sisaldab: Koolituse elektroonilisi materjale, lõunasööki ja kohvipausi
Registreerimise tähtaeg: 23.jaanuar 2020

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele
Lisainfo koolituse kohta e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud peale 23.jaanuari 2020, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.


Täienduskoolitusasutuse nimetus

Koiv Invest OÜ, reg. nr. 11517964

Õppekava nimi

Enesekehtestamise koolitus

Õppekavarühm

Klienditeenindus, suhtlemine, juhtimine

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

5 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Sihtgrupp

Ettevõtted, riigiasutused, omavalitsusasutused, keskastmejuhid, teenindusjuhid, teenindajad, müügijuhid, müüjad, ostujuhid, ostuspetsialistid

Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalejal ei ole vajalik varasem kogemus arvuti ja mobiilseadmete kasutamisel.

Õppe eesmärk

Õppe eesmärk on arendada kehtestava suhtlemise ja käitumise  oskuseid ja teadmisi.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu teab:

 • Kuidas peaks juht ennast kehtestama, kui osad tiimi liikmed ei täida eesmärke ja ei viia ellu kokkulepitud tegevusi?
 • Kuidas saab tiimi juht ennast kehtestada läbi eesmärgistamise?
 • Kuidas töörollide täpsem määratlus ja jaotus aitavad juhil ennast kehtestada?
 • Kuidas enesekehtestamisega mitte jätta teistele inimestele agressiivset muljet?
 • Kuidas jõuda selleni, et tiimi liikmed muudaksid oma käitumist kui juht seda soovib?
 • Kuidas tagada, et kehakeel oleks edastatava sõnumiga kooskõlas?
 • Kuidas ennast juhina kehtestada kui su tiimi liige on naine?
 • Kuidas ennast juhina kehtestada kui su tiimi liige on mees?
 • Millised on naistega ja meestega suhtlemise erinevused, kui on vaja ennast juhina kehtestada?

Õppesisu

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Enesekehtestamine juhtimises, kui osad tiimi liikmed ei täida eesmärke ja ei viia ellu kokkulepitud tegevusi
 • Enesekehtestamine  läbi eesmärgistamise
 • Töörollide täpsem määratlus ja jaotus, mis aitavad juhil ennast kehtestada
 • Kehakeel ja sõnumi edastamine
 • Enesekehtestamine  kui tiimi liige on naine
 • Enesekehtestamine kui tiimi liige on mees
 • Naistega ja meestega suhtlemise erinevused, kui on vaja ennast juhina kehtestada

Õppemeetodid

Loeng, praktikum ja koolitusel osalejate spetsiifilistele küsimustele vastamine

Iseseisev töö

Koolitusel etteantud ülesannete lahendamine koolituspäeva jooksul.

Õppematerjalide loend

Koolitaja poolt koostatud temaatiline õppematerjal edastatakse elektrooniliselt programmis osalejale emailile

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine  5-tunnisel koolituspäeval ning etteantud ülesannete lahendamine.

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

 • Kehtestava suhtlemise ja käitumise ülesanded
 • Koolituspäeva läbiviia korraldab teadmiste testi ja elektrooniline testisüsteem hindab, kas ülesanded on tehtud vajalikul tasemel. Koolituse läbiviia kontrollib elektroonilise testisüsteemi tulemusi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

 • Tunnistus, kui õppija võttis õppetööst osa täies mahus ja vastab teadmiste testis esitatud küsimustele vähemalt 50% õigesti
 • Tõend, kui õppija võttis õppetööst osa osaliselt ja vastab teadmiste testis esitatud küsimustele õigesti alla 50%. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud õpitundide arvule.

Koolitajate kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Jaano Inno – juhtimiskonsultandi ja koolitajana tegutsenud aastast 1996. Praktiline juhtimiskogemus on Jaanol kujunenud sellistes silmapaistvates firmades nagu Äripäeva Akadeemia, Telema, Regio/Reach-U, Starman, Baltcom, If Kindlustus ja TNS Emor.

Tauri Tallermaa - koolitaja kogemust ligi 20 aastat, sellest viimased 11 aastat efektiivse lugemise ja mõtlemise treener (kiirlugemine ja mälutreening).

Inga Lunge - lõpetas 2004. aastal Eesti Humanitaarinstituudi teatriõppe. 2011. aastal lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli magistriõppe lavakõne ja hääle tervishoiu alal. Inga on tunnustatud koolitaja avaliku esinemise, lavakõne ja kehakeele teemadel.

Õppemaksu tasumine ja tagastamine

 • Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks.
 • Kui arvel kirjeldatud maksetähtajaks pole  kogu summa tasutud, siis on Koiv Invest OÜ-l õigus osalejale Tunnistus  või Tõend mitte väljastada.
 • Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • Koolitusest loobumisel peale registreerumisperioodi lõppu tagastatakse 80% koolitusprogrammi maksumusest.
 • Tunnistuse  väljastamise eelduseks on koolitusprogrammis osalemine 100% ulatuses.
 • Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 80% ulatuses.
 • Koiv Invest OÜ jätab endale õiguse teha õppeplaanis ja teemades ajakohaseid muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära jätta või edasi lükata. Programmi registreerunuid teavitatakse konkreetse koolituspäeva ära jäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituspäeva eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne järgneva koolituse osavõtutasuks.

Vaidluste lahendamise kord

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus

 • Koolitusruumid asuvad Euroopa hotelli konverentsikeskuses, Paadi 5, Tallinn. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad kaasaegsetele nõuetele. Koiv Invest OÜ jätab endale õiguse asendada Hestia Hotel Europa hotellis paiknevaid koolitusruume samaväärse koolitusruumiga mõnes teises koolitus- või konverentsikeskuses.
 • Igaks temaatiliseks koolituspäevaks on ette valmistatud elektrooniline õppematerjal.
 • Koiv Invest OÜ tagab igale koolitusprogrammis osalejale 1-2 kohvipausi ja lõunasöögi.
 • Koolituspäevadel on võimalik kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
 • Õppeklassid on varustatud koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel, markerid, helisüsteem, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).
 • Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust.

Õppeprogrammide ja õppekavade kvaliteedi tagamine

Koolitusprogrammi ja koolituspäevade kvaliteedi tagamise eeldus

 • Koiv Invest OÜ on Eesti juhtiv internetiturunduse teemaliste avatud koolituste korraldaja.
 • Koiv Invest OÜ korraldab Eesti ettevõtete ja asutuste juhtidele ning spetsialistidele suunatud tööalast täienduskoolitust aastast 2008.
 • Koiv Invest OÜ juhatuse liige on tegelenud avatud koolituste ja konverentside valdkonnas aastast 1997.
 • Koiv Invest OÜ poolne kvaliteedi tagamise eeldus on Koiv Invest OÜ poolt väljatöötatud õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused, mis kuvatakse koolituste veebilehel.
 • Igal koolitusel võimaldatakse koolitusel osalejatel anda koolitajale ja koolituse korraldusele tagasisidet

Koolitajate kvaliteedi tagamine

 • Koolitajad omavad pikaajalist koolitaja töö kogemust, tuntust ja aktsepteeringut klientide-sihtrühmade hulgas.
 • Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandus- ja täiendusettepanekuid.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

 • Koolitusprogramm on http://www.heateenindus.ee kodulehel vähemalt 1 kuu enne kursuse toimumise algust. Koolitusprogrammi ja erinevatele koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juurest.
 • Kõik koolitusprogrammi või eraldi koolituspäevadele registreerunud saavad vähemalt 5 päeva enne konkreetse koolituspäeva algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta.
 • Koolituspäeva ajakava, koolitusruumide asukoha ja parkimisvõimaluste kohta.
 • Koolituse jooksul luuakse õppimist toetav keskkond.
 • Koolitusruumides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ja laudu ning toole on võimalik paigutada vastavalt vajadusele, et tagada õppimist toetav keskkond.
 • Igaks koolituspäevaks on ettevalmistatud elektrooniline õppematerjal.
 • Koiv Invest OÜ tagab igale koolitusprogrammis osalejale 1-2 kohvipausi ja lõunasöögi.
 • Koolituspäevadel on võimalik kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
 • Õppeklassid on varustatud koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel, markerid, helisüsteem, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).

Koolituse kohta tagasiside kogumine

 • Iga koolituspäeva lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule ja lektorile ning võimalus on teha ettepanekuid koolituse sisu ja formaadi paremaks muutmiseks.
 • Koiv Invest OÜ juhtkond koos koolitajaga analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad kursuse sisu või korraldust.

Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitmel koolitusel järjest, kaalutakse koolitajaga koostöö lõpetamist ja kvaliteetsema koolitajaga koostöö alustamist.

Õppekava kinnitamise aeg: 02.12.2019

Urmas Kõiv

Koiv Invest OÜ juhatuse liige

 


2020-01-30 09:30:00
2020-01-30 15:10:00

Heateenindus.ee Toetajad